siedziba Remscheid

Küppelstein 34
42857 Remscheid


siedziba Berlin

Greifswalder Straße 4
10405 Berlin

Marienburger Straße 3
10405 Berlin


Telefon +49 (0) 30 – 48 48 60 - 0
Fax +49 (0) 30 – 48 48 60 - 70

info(at)bkj.de

łatwy językjęzyk migowy
Dwie szczęśliwe dziewczyny
Czym jest edukacja kulturalna?
  1. Tematy
  2. Podstawy
  3. Czym jest edukacja kulturalna?
  4. Argumenty na rzecz edukacji kulturalnej

Argumenty na rzecz edukacji kulturalnej

Dlaczego edukacja kulturalna jest ważna

1

Rozpoznawanie i rozwijanie własnych mocnych stron

Uczestnicząc w programach edukacji kulturalnej młodzi ludzie mogą odkrywać i rozwijać swoje mocne strony i zdolności, których być może wcale nie są jeszcze świadomi. Doświadczanie siebie jako osoby zdolnej do uczenia się, pomysłowej i sprawczej zwiększa odwagę do stawiania czoła nowym wyzwaniom. Edukacja kulturalna wzmacnia wiarę we własne możliwości.

2

Dążenie do realizacji własnych zainteresowań

Oferty edukacji kulturalnej proponują dzieciom i młodzieży okazje do zajęcia się nurtującymi ich pytaniami oraz własnymi zainteresowaniami i zagłębiania się w zajmujące ich tematy. Doświadczają przy tym, że podejście oparte na zabawie i formy ekspresji kulturalnej są cenne, gdyż umożliwiają otwarcie się na różne kwestie i komunikację. Przeżywają edukację i uczenie się jako coś, co sami mogą kształtować i za co sami biorą odpowiedzialność.

3

Partycypacja i sprawczość

Kulturalna praca z młodzieżą i projekty kulturalne pozwalają młodym ludziom doświadczać, że są traktowani poważnie, mają coś do powiedzenia i mogą wywierać wpływ. Edukacja kulturalna pozwala dzieciom i młodzieży w sposób trwały doświadczać, że warto być aktywnym i angażować się.

4

Podążanie własnymi drogami, również okrężnymi

Praktyka edukacji kulturalnej stanowi dla nas wyzwanie do eksperymentowania i nieszablonowego myślenia. Należą do tego błędy i drogi okrężne. Dzieci i młodzież doświadczają i uczą się, że nie zawsze bezpośrednia droga prowadzi do najciekawszych rezultatów. I że zabawa ma swoją wartość.

5

Zmiana perspektyw

Kultura, sztuka, zabawa i doświadczenia estetyczne oferują szansę spojrzenia na świat z nowych perspektyw. W ten sposób dzieci i młodzież uczą się, że kwestionowanie tego, co znane oraz przyjmowanie nieznanych perspektyw może być wzbogacające. I że mogą istnieć różne odpowiedzi na zadane pytanie i różne rozwiązania problemu. Edukacja kulturalna przyczynia się w ten sposób do umiejętności przyjmowania różnych punktów widzenia i formułowania własnych krytycznych opinii.

6

Umiejętność korzystania z kulturalnych form wyrazu

Edukacja kulturalna umożliwia ludziom poznawanie, wypróbowywanie, uczenie się i pogłębianie kulturalnych form wyrazu. Ulegają one ciągłym zmianom, nie tylko dzięki cyfryzacji i cyfrowym formom komunikacji. W praktyce edukacji kulturalnej młodzi ludzie mogą eksperymentować, badać i łączyć świat analogowy z cyfrowym.

7

Rozwijanie własnej tożsamości

Praktyka edukacji kulturalnej oferuje okazję do zmiany, rozwoju, a także kwestionowania ról, tożsamości i stanowisk. W konfrontacji z innymi wyobrażeniami o życiu wyłaniają się nowe perspektywy. Wspólnie z innymi, dzieci i młodzież w formie zabawy i w sposób artystyczny  analizują siebie i świat, rozwijając przy tym własne postawy. Tworzą coś, co ma dla nich znaczenie, dzielą się tym z innymi i publicznie prezentują swój punkt widzenia.

8

Przejmowanie odpowiedzialności i doświadczanie wspólnoty

Pracując nad sztuką teatralną lub taneczną, tworząc rzeźbę lub opracowując scenariusz, dzieci i młodzież przekonują się, że warto pracować nad czymś razem, nawet jeśli pojawiają się przy tym konflikty. W trakcie tego procesu uczą się brać odpowiedzialność za własne działania i działania w grupie.

9

Doświadczanie odmienności jako normalności

W ofertach edukacji kulturalnej dzieci i młodzież pokazują sobie i innym, w jaki sposób doświadczają siebie oraz świata i co o tym myślą. W ten sposób doświadczać można różnych indywidualnych punktów widzenia i form ekspresji w obrazach oraz opowiadanych historiach w sposób żywy i pełen szacunku. Przypisywanie innym różnych cech oraz uprzedzenia na temat innych mogą zejść na dalszy plan lub można je otwarcie podejmować  w dyskusji.

10

Doświadczanie kultury i sztuki

W ramach ofert edukacji kulturalnej dzieci i młodzież uczą się wiele o tym, z jakimi historiami i tradycjami są związane, a także o ideach i wizjach innych ludzi. W debacie twórczo-artystycznej pojawia się pytanie: jak wiąże się to ze mną i moim życiem? Kultury i sztuki można doświadczać jako wzbogacenia własnego życia. Jako czegoś, co wiąże się z sensem i radością życia.

11

Zrozumienie świata

Dzieci i młodzież potrzebują umiejętności orientowania się w złożonym świecie i przejmowania odpowiedzialności za własne życie. Edukacja kulturalna umożliwia postrzeganie świata  i otaczającego nas środowiska naturalnego jako wyrazu kultury człowieka. Dzięki edukacji kulturalnej można doświadczyć i wypróbować to, że procesy i sytuacje często bywają otwarte lub niejasne, a decyzje i zmiany są możliwe, choć często wymagają czasu.

12

Zmienianie świata

Edukacja kulturalna oferuje na wszystkich etapach życia możliwość krytycznego i twórczego zbadania własnego wizerunku, dziedzictwa kulturowego, aktualnej sytuacji społecznej i perspektyw na przyszłość. Młodych ludzi zachęca się tym samym do rozwijania własnych wizji i współkształtowania rozwoju społecznego w swym życiu codziennym.

 

dofinansowane przez

Zur Internetseite des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Federalne Stowarzyszenie Kulturalnego Kształcenia Dzieci i Młodzieży (BKJ) jest organizacją parasolową zajmującą się kształceniem kulturalnym w Niem-czech.

  • Kontakt
  • © 2024 BKJ. All rights reserved, unless otherwise indicated.