Seite in leichter Sprache öffnenSeite in Gebärdensprache öffnen
Jugendliche auf der Bühne, einige mit weißen Masken.
Internationales

międzynarodowy

Międzynarodowe spotkania wokół sztuki i kultury umożliwiają dzieciom, młodzieży i profesjonalistom poszerzanie własnych horyzontów, przezwyciężanie uprzedzeń i uczenie się świadomego życia w różnorodności. BKJ wspiera uczestników edukacji kulturalnej w finansowaniu i organizowaniu międzynarodowej wymiany kulturalnej młodzieży oraz w tworzeniu międzynarodowych sieci współpracy.

 

dofinansowane przez

Zur Internetseite des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Federalne Stowarzyszenie Kulturalnego Kształcenia Dzieci i Młodzieży (BKJ) jest organizacją parasolową zajmującą się kształceniem kulturalnym w Niem-czech.